ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Седмична програма

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Първа възрастова група
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  Околен свят Български език и литература Математика  Български език и литература Изобразително изкуство
  Музика Конструиране и технологии Музика Изобразително изкуство Физическа култура
  Физическа култура   Физическа култура    
 
Втора възрастова група
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  Околен свят  БЕЛ Математика Околен свят БЕЛ 
  Музика Конструиране и технологии Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
   БЕЛ Физическа култура Физическа култура Физическа култура  
 
Трета подготвителна възрастова група
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
   СУТРИН        
  Околен свят Български език и литература Математика Математика Български език и литература
  Музика Конструиране и технологии Музика Физическа култура Изобразително изкуство 
  Български език и литература        
  СЛЕДОБЕД        
  Физическа култура -  Изобразително изкуство  Конструиране и технологии  Околен свят Физическа култура    
   
Четвърта подготвителна възрастова група
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  СУТРИН        
  Околен свят Математика БЕЛ БЕЛ  БЕЛ
  Музика Изобразително изкуство  Конструиране и технологии Физическа култура  Математика    
    БЕЛ Музика Математика  
  СЛЕДОБЕД        
  Изобразително изкуство  Физическа култура Конструиране и технологии  Околен свят Физическа култура