ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

Организация на учебния ден

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ТРЕТА И ВТОРА СМЕСЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Целодневна организация на предучилищното образование
Начален час на сутрешния прием: 6.30 ч.
Краен час на изпращане на децата за деня: 18.30 ч.

Времево разписание Дейности
6:30 – 8:30 ч. - Прием на децата
- Дейности по избор на детето
- Сутрешно раздвижване
8:30 – 8:50 ч. Сутрешна закуска
9:00 – 9:25 ч. Педагогическа ситуация
9:25 – 9:35 ч. Допълнителни дейности
9:35 – 9.50 ч. Подкрепителна закуска
9:50 – 10:15 ч. Педагогическа ситуация
10:15 – 10:25 ч. Подвижни игри
10:25 – 10:50 ч. Педагогическа ситуация
10:50 – 12:00 ч. Допълнителни форми
- Игри на открито
- Сюжетни игри
- ……………….
12:00 – 13:00 ч. Обяд
Подготовка за следобедна почивка
13:00 – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15.15 – 15.45 ч. Педагогическа ситуация /2 пъти в седмицата – понеделник и сряда/
15:45 – 16:00 ч. Следобедна закуска
16:00 – 18.30 ч. - Допълнителни дейности, организирани от учителя
- Дейности по избор на детето
- Изпращане на децата

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ЧЕТВЪРТА И ТРЕТА СМЕСЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Целодневна организация на предучилищното образование
Начален час на сутрешния прием: 6.30 ч.
Краен час на изпращане на децата за деня: 18.30 ч.

Времево разписание Дейности
6:30 – 8:30 ч. - Прием на децата
- Дейности по избор на детето
- Сутрешно раздвижване
8:30 – 8:50 ч. Сутрешна закуска.
8:50 – 9:20 ч. Педагогическа ситуация
9:20 – 10:00 ч. Подвижни игри
10:00 – 10:30 ч. Педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Подкрепителна закуска
10:45 – 10:55 ч. Подвижни игри
10:55 – 11:25 ч. Педагогическа ситуация
11:25 – 12:00 ч. - Допълнителни форми
- Игри на открито
- Сюжетни игри.
12:00 – 13:00 ч. Обяд
Подготовка за следобедна почивка
13:00 – 15:00 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:00 – 15:15 ч. Следобедно раздвижване
15.15 – 15.45 ч. Педагогическа ситуация (4 пъти в седмицата – понеделник и четвъртък)
15:45 – 16:00 ч. Следобедна закуска
16:00 – 18.30 ч. - Допълнителни дейности, организирани от учителя
- Дейности по избор на детето
- Изпращане на децата

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПЪРВА И ВТОРА СМЕСЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Целодневна организация на предучилищното образование
Начален час на сутрешния прием: 6.30 ч.
Краен час на изпращане на децата за деня: 18.30 ч.

Времево разписание Дейности
6:30 – 8:30 ч. - Прием на децата
- Дейности по избор на детето
- Сутрешно раздвижване
8:30 – 8:50 ч. Сутрешна закуска
9:00 – 9:25 ч. Педагогическа ситуация
9:25 – 9:35 ч. Допълнителни дейности
9:35 – 9.50 ч. Подкрепителна закуска
9:50 – 10:15 ч. Педагогическа ситуация
10:15 – 10:25 ч. Подвижни игри
10:25 – 10:50 ч. Педагогическа ситуация
10:50 – 12:00 ч. - Допълнителни форми
- Игри на открито
- Сюжетни игри
- ……………….
12:00 – 13:00 ч. Обяд
Подготовка за следобедна почивка
13:00 – 15:30 ч. Почивка, включително следобеден сън
15:30 – 15:45 ч. Следобедно раздвижване
15.45 – 16.05 ч. Педагогическа ситуация /1 пъти в седмицата – понеделник/
16:05 – 16:10 ч. Следобедна закуска
16:00 – 18.30 ч. - Допълнителни дейности, организирани от учителя
- Дейности по избор на детето
- Изпращане на децата