ДГ "Ален Мак"
Детска градина в град Трън

За нас

Педагогическият персонал на ДГ "АЛЕН МАК“ определено стои зад тезата, че за успешното реализиране на програмните задачи на предучилищното образование от съществено значение е доброто взаимодействие между детската градина и семейството.

Във формите на сътрудничество с родителите на децата от ОДЗ “АЛЕН МАК“ се стреми да вложи ново съдържание и интерактивни технологии.

Родители и педагози във всяка група са разработили своя концепция на взаимодействие "семейство - детска градина", като съвместно осъществяват заплануваните дейности.  

В ДГ "АЛЕН МАК" се осигурява грижа и образование за общо 92 деца, посещаващи:

  • 1 яслена група за деца от 1 г. до 3 г.;
    3 предучилищни групи от 3 г. до 7 г.

В детското заведение образователният процес се осъществява от 6 педагогически специалисти /детски учители/, здравната грижа за децата се осигурява от 2-ма специалисти по здравни грижи. Децата в ДГ "АЛЕН МАК" се обгрижват от 4-ма помощник-възпитатели, готвач и помощник-готвач. Административният персонал е представен от домакин и счетоводител.

ДГ „АЛЕН МАК” работи целогодишно на петдневна работна седмица с изключение на националните и общински празници и ваканционните периоди, определени от кмета на общината.

/1/ Работно време на ДГ „АЛЕН МАК” е от 6.30 ч. до 18.30 ч.;

/2/ Работно време директор – от 8.30 ч. ненормиран работен ден;

/3/ Работно време учители:

Първа смяна – 7.30 ч. до 13.30 ч.;
Втора смяна – 12.00 ч. до 18.30 ч.

ДГ „АЛЕН МАК” приема деца от 7.00 ч. до 8.30 часа и издава деца след 16.00 ч. 

/1/ По желание на родителите и с предварителна уговорка с педагогическите специалисти детето може да се води и взема в удобен за тях час.

/2/ След 18.30 ч. за невзети деца се търси съдействието на органите на МВР.

Децата се приемат лично от персонала и предават лично на родителите или на писмено упълномощени от тях пълнолетни лица.